Bhai Daya Singh Ji (Charitable) Hospital Unit - I

379-E , Shaheed Bhagat Singh Nagar, Pakhowal Road, Ludhiana, (Punjab), INDIA.

Phone:+91-73555-48346

Bhai Daya Singh Ji (Charitable) Hospital Unit - II

             Prem Vihar, Near Tajpur Road, Tibba Road, Ludhiana, (Punjab), INDIA.

Phone:0161-6571313, +91-92572-71313

Bhai Daya Singh Ji Eye & Dental Hospital Unit - III

            Near Baba Than Singh Chowk, Shingar Road, Ludhiana (Punjab), INDIA.

Phone:+91-73555-46006

      Bhai Daya Singh Ji Computer Academy

          Prem Vihar, Near Tajpur Road, Tibba Road, Ludhiana, (Punjab), INDIA.

Phone:0161-6571313, +91-92572-71313

   Bhai Daya Singh Ji Gurmat Sangeet Academy

             Prem Vihar, Near Tajpur Road, Tibba Road, Ludhiana, (Punjab), INDIA.

Phone:0161-6571313, +91-92572-71313