Babul Mera Vadh Samratha

Dhan Shri Guru Harkrishan Ji

Deyala Raakh Deyala

Tu Mere Mann Mahi