ਬਾਬੁਲੁ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰਥਾ

ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ

ਦਿਆਲਾ ਰਾਖਿ ਦਿਆਲਾ

ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ